Doradzamy, pomagamy, zatrudniamy Panie i Panów do opieki nad osobami starszymi w domach prywatnych w Niemczech.
Doradzamy, pomagamy, zatrudniamy Panie i Panów do opieki nad osobami starszymi w domach prywatnych w Niemczech.

Jak poradzić sobie ze stresem u podopiecznego?

Starszy Pan trzymający okulary

Stres jest zjawiskiem zupełnie naturalnym i często zupełnie niezależnym od nas. Sytuacje, które wywołują u nas zwiększone napięcie nerwowe, towarzyszą nam w życiu codziennym. Większość decyzji, które podejmujemy oparte są o większy lub mniejszy stres. Z założenia ma on przygotować nas do wykonania zadania, związanego z podjęciem decyzji. Niestety to silne napięcie pojawia się w naszym życiu zbyt często, nawet w przypadku braku realnego zagrożenia. Zbyt duża częstotliwość występującego stresu wpływa negatywnie na organizm.
Taki stan rzeczy sprzyja pogłębianiu się chorób wśród seniorów.

Nadmierna nerwowość bardzo często pojawia się wśród osób starszych. Przyczyną występującego stresu są uszkodzenia mózgu, spowodowane występującymi chorobami, np. Parkinsonem. Pogłębiające się choroby, powodują stan obniżonej sprawności ruchowej i umysłowej. Trudności związane z wykonywaniem podstawowych codziennych czynności, powodują u seniora (Senioren) niezadowolenie, gniew i frustrację, które najczęściej są przekładane na opiekunkę (Betreuerin).

Jak poradzić sobie z nadpobudliwym podopiecznym?

  • Po pierwsze powinniśmy rozpoznać potrzeby podopiecznego. Ważne, aby zauważyć, które czynniki powodują u niego rozdrażnienie. Należy wówczas zadbać o stosowanie ustalonego planu dnia. Jakiekolwiek zaburzenia mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie chorego. Nerwowość wśród seniorów (Senioren), powodują również wszelkie zmiany w ich nawykach
    i przyzwyczajeniach.
  • Należy zachować spokój w kontaktach z podopiecznym. Zawód opiekuna wiąże się
    z kompletnym opanowaniem i cierpliwością. Za wszelką cenę nie powinniśmy, więc ulegać emocjom, a każdą konfrontację przyjąć ze spokojem. Jakakolwiek forma agresji, spowoduje dodatkowe wzburzenie u osoby starszej.
  • Wszystkie komunikaty kierowane do podopiecznego, powinny być przekazywane w sposób spokojny, a przede wszystkim zrozumiały. Pozwala to uniknąć irytacji osoby chorej. Nigdy nie wykonuj niczego na siłę. Wysłuchaj i podejmij kolejną próbę. Osoby starsze (ältere Person) warto chwalić, aby podbudować ich pewność siebie, która zaowocuje dalszą pozytywną współpracą.
  • Jeśli problem irytacji podopiecznego, dotyczy dość mało znaczącej sprawy, postaraj się odciągnąć uwagę od problemu. Spróbuj zmienić temat i zająć czas czymś zupełnie przyjemniejszym.

Pracując jako opiekunka osoby starszej musisz pamiętać o tym, że ból, hałas czy zmiana otoczenia mogą mieć negatywny wpływ na podopiecznego. Stres wywołany powyższymi czynnikami, wymaga od opiekunki nabrania odpowiedniego dystansu do zachowania osoby starszej. Pod żadnym pozorem nie bierz do siebie wszystkich pretensji lub negatywnych emocji, które okazuje senior. Negatywnych czynników, które przekładają się na złe samopoczucie osoby starszej jest naprawdę dużo, a atak na opiekuna jest jedną z form przeniesienia swoich frustracji.